โครงการอบรมช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง (SWITC) นี้เกิดขึ้นเพราะทางเราได้เล็งเห็นว่าวงการฟิล์มตลาดบ้านเรานั้นขาดแคลนช่างเป็นอย่างมาก ตามร้านประดับยนต์ต่างๆ และยังมีอีกหลายคนที่อยากจะเรียนรู้วิชาชีพในส่วนนี้อยู่ไม่น้อยเช่นกันแต่เนื่องด้วยจากวงการฟิล์มบ้านเรานั้นยังไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้น จึงได้เห็นว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพอีกทางเพื่อลดการว่างงานส่วนหนึ่ง และเป็นการเพิ่มศักยภาพทักษะพื้นฐานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปในภาคทฤษฎีเบื้องต้นเรียนรู้เกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงแต่ละประเภท

การอบรมติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ เปิดสอนบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีพื้นฐานและช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่อยากจะ เติมเต็มให้มีศักยภาพทักษะพื้นฐานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพช่างติดฟิล์มกรองแสง สอนติดตั้งฟิล์มกรองแสงด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ

ในภาคปฏิบัติเบื้องต้นของเรานั้นจะเข้มข้น และเน้นเป็นอย่างมาก ซึ่งเรานั้นได้เน้นในส่วนนี้เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานจริง และเราใช้หลักการทำงานจริงแต่ล่ะขั้นตอนนั้นมาอบรมกันจริงๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานให้มีความมั่นใจกับตัวเราเองมาก ยิ่งขึ้นเพราะในการอบรมของเรานี้ เป็นการอบรมระยะสั้น และให้ความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดีซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ เป็นอย่างดีแน่นนอน

swict2
swict1
swict6
swict7

บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง-ฟิล์มนิรภัย-ฟิล์มตกแแต่งภายในและเครื่องมือในการติดตั้ง ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการติดตั้งฟิล์มกรองแสง หลักสูตรเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ในการอบรม

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักฟิล์มกรองแสงและความร้อน
 • เพื่อส่งเสริมวิชาชีพช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง
 • เพื่อเพิ่มเทคนิคในการติดตั้งฟิล์มรถยนต์ และการติดตั้งฟิล์มอาคาร

หลักสูตรการฝึกอบรม

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสง
 • การตัดฟิล์มกรองแสงออกจากม้วน จัดเตรียมชิ้นงาน
 • เทคนิคการตัดแบบฟิล์มกรองแสง แบบตัดต่อด้านนอกของกระจกบานหลัง
 • เทคนิคการติดตั้งฟิล์มกรองแสงบนกระจกบานหลัง (แบบตัดต่อ)
 • เทคนิคพิเศษการเก็บงาน
 • เทคนิคการลอกฟิล์มเก่า (โดยใช้เครื่องมือพิเศษช่วยในการลอกฟิล์มเก่าออก)
 • เทคนิคในการติดตั้งฟิล์มงานอาคาร
 • และเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

Package A

7,000 บาท

ต่อท่าน

 • ฟิล์มกรองแสงรุ่นธรรมดา สำหรับนำกลับไปฝึกติดตั้ง (จำนวน 100 ตร.ฟ.)
 • ฟิล์มกรองแสงรุ่นเคลือบโลหะ สำหรับนำกลับไปฝึกติดตั้ง (จำนวน 100 ตร.ฟ.)
 • คู่มือสอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง 1 ชุด

Package C

3,000 บาท

ต่อท่าน

 • คู่มือสอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง 1 ชุด

เปรียบเทียบ Package ในการอบรม

รหัส รายการ Package A Package B Package C
T1-001 มีดคัตเตอร์พร้อมด้ามยางกันลื่น 1 อัน
T1-002 ใบมีดคัตเตอร์ชนิดสเตนเลส 1 กล่อง (บรรจุ 10 ใบ )
T1-103 ด้ามจับใบมีดลอก 1 อัน
T1-106 ใบมีดขูดลอก 1 กล่อง (บรรจุ 100 ใบ)
T2-001 เกียงรีดฟิล์มพลาสติก 1 อัน
T2-002 ชุดรีดน้ำขนาด 6 นิ้ว 1 ชุด
T2-005 ยางรีดน้ำ 1 อัน
T2-007 กระบอกฉีดน้ำ 1 ชุด
T3-001 น้ำยาติดตั้งฟิล์มชนิดเข้มข้น 1 ลิตร
T3-002 น้ำยาลอกกาว 1 ลิตร
T5-002-4 ผ้าไมโครไฟเบอร์สีน้ำเงิน ขนาด 70x160 เซนติเมตร
T8-005 ถุงผ้าใส่เครื่องมือแขวน(คาดเอว) 1 ใบ
T5-008 ปืนเป่าลมร้อน 1 อัน

หมายเหตุ

* ราคารวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ

* สำหรับร้านค้าตัวแทนของบริษัทฯ รับส่วนลดเพิ่ม 1,500 บาท ต่อท่าน

* รายการสินค้าและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

* ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เอกสารประกอบการสมัครเข้าอบรม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 1 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป (รับสมัครกรณีอายุ 15 แต่ไม่ถึง 20 ปี ต้องมีเอกสารยินยอมจาก ผู้ปกครอง)
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-444-30-44 ติดต่อ คุณธัญศิษฐ์ จุลวุฒิภาสน์ (อ.หยก) หน.วิจัย - พัฒนา และโครงการอบรมช่างติดตั้งฟิล์ม