คุณประโยชน์ของการติดฟิล์มลดความร้อนสำหรับติดอาคารและที่พักอาศัย

  1. ลดความร้อน สมาร์ทเทคและซันการ์ดฟิล์ม ทำหน้าที่ลดความร้อนที่จะเข้ามาในตัวอาคารและที่พักอาศัย โดยการเคลือบสารลดความร้อนประสิทธิภาพสูงไปบนเนื้อฟิล์ม
  2. ลดแสงจ้า ช่วยเพิ่มความสบายตา สมาร์ทเทคและซันการ์ดฟิล์ม สามารถลดความสว่างของแสงที่ส่องเข้ามาในตัวอาคาร และที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี
  3. ปกป้องเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินอันมีค่า ด้วยคุณสมบัติในการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตได้เกือบ 100% จึงมีส่วนปกป้องการซีดจางของเฟอร์นิเจอร์รวมถึงวัสดุภายใน เช่น พื้น ผนัง ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี
  4. ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุและอุบัติภัย สมาร์ทเทคและซันการ์ดฟิล์ม ใช้กาวและโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง ทำให้สามารถยึดเกาะกระจกหากเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยที่ไม่คาดคิดได้เป็นอย่างดี
  5. ประหยัดพลังงาน สมาร์ทเทคและซันการ์ดฟิล์ม ได้รับการรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการส่งเสริมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยสินค้าในโบรชัวร์์เล่มนี้ได้รับฉลากเบอร์ 5 ทั้งหมด
  6. เนื้อฟิล์มมีความใส สมาร์ทเทคและซันการ์ดฟิล์ม ใช้กาวและโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง ไม่ขุ่นมัวเมื่อมองจากภายในสู่ภายนอก
  7. การรับประกัน โดย สมาร์ทเทคและซันการ์ดฟิล์ม รับประกันยาวนานตั้งแต่ 7-10 ปี
 

คุณสมบัติสินค้า (Product Specification)

รหัสสินค้า Reflectance(%) Transmittance(%) Abs.(%) Emissivity SHGC LSG U-Value
(W/m2K)
  Visible Solar Visible Solar Out In
OS 05 43.7 43.9 9.9 9.2 47.0 0.84 0.82 0.23 0.42 5.26
OS 15 44.2 42.5 15.0 15.6 41.8 0.84 0.72 0.28 0.54 4.94
OS 25 26.4 26.7 26.2 27.0 46.3 0.84 0.75 0.41 0.65 5.04
PS 05 8.5 20.3 7.8 21.4 58.3 0.84 0.77 0.39 0.20 5.10
SI 15 57.3 53.3 17.7 13.5 33.3 0.84 0.63 0.23 0.79 4.64
GG 800 SI 15 55.0 50.5 18.0 13.7 35.8 0.81 0.62 0.23 0.77 4.59
GG 800 SI 35 33.8 32.8 36.8 28.5 38.7 0.81 0.67 0.39 0.94 4.76
GG 400 SI 15 52.7 48.9 20.1 15.3 35.8 0.84 0.63 0.25 0.81 4.64
GG 400 SI 35 29.7 30.0 43.4 33.2 36.8 0.84 0.67 0.43 1.00 4.77
B-4100 26.7 31.4 12.8 11.6 57.0 0.83 0.82 0.29 0.44 5.25
B-4180 21.9 27.7 18.6 16.3 56.0 0.84 0.65 0.32 0.58 4.71
SM-P 05 BK 5.8 16.3 2.4 16.6 67.1 0.84 0.72 0.36 0.07 4.94
Visible Light Reflectance : ค่าการสะท้อนแสง
Solar Reflectance : ค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ หรือค่าการสะท้อนความร้อน
Visible Light Transmittance : ค่าการส่องผ่านของแสง
Solar Transmittance : ค่าการส่องผ่านรังสีอาทิตย์ หรือค่าการส่องผ่านความร้อน
Absorptance (Abs.) : ค่าการดูดกลืนพลังงานความร้อน
Emissivity (outer/exterior) : ค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนด้านนอก
Emissivity (inner/interior) : ค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนด้านใน
SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) : ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
LSG (Lght - to - Solar Gain ratio) : ค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์
U-Value (W/m2K) : ค่าสัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อน

OS 05,OS 15, OS 25, SI 15, SM-P 05 BK การรับประกัน 10 ปี

PS 05, GG 800 SI 15, GG 800 SI 35, GG 400 SI 15, GG 400 SI 35 การรับประกัน 7 ปี

B-4100, B-4180 การรับประกัน 8 ปี

 

ภาเปรียบเทียบระหว่างไม่ติดฟิล์มกับฟิล์มเบอร์ 5

การทดสอบวัดค่าความร้อน ไม่ได้ติดฟิล์มเบอร์ 5

ไม่ได้ติดฟิล์มเบอร์ 5

การทดสอบวัดค่าความร้อน ติดฟิล์มเบอร์ 5

ติดฟิล์มเบอร์ 5