สินค้าของเรา

สมาร์ทเทคฟิล์ม มีฟิล์มสำหรับติดอาคารและที่พักอาศัยให้เลือกมากมายตามลักษณะการใช้งานและงบประมาณ

คุณสมบัติสินค้า (Product Specification)

ฟิล์มนาโนเทคโนโลยีลดความร้อนสูง

 • รุ่น Elegance เป็นฟิล์มที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง "Nano Technology" โดยใช้สารประกอบหลักในการผลิต คือ Antimony Tin Oxide (ATO) , Indium-Tin-Oxide (ITO) และ เซรามิค (Ceramic) จึงทำให้ฟิล์มกรองแสง SmartTec รุ่น Elegance Series สามารถลดความร้อนได้สูง โดยสามารถตัดคลื่นรังสีความร้อน (IR) ได้มากกว่า 95% โดยมีค่าการสะท้อนแสงต่ำมาก ไม่บล็อกคลื่นสื่อสาร เช่น WiFi, 4G-5G โดยไม่ต้องใช้โลหะหนักผสมจึงไม่สะท้อนแสงรบกวนผู้อื่น
  Elegance
Product Code B-7905 B-7915 B-7935 B-7996
ความเข้มฟิล์ม/โทนสี 80% 60% 40% เขียวใส
(%) ค่าแสงส่องผ่าน Visible Light Transmittance 7.0% 16.4% 32.6% 68.8%
(%) ค่าการสะท้อนแสงด้านนอก Reflectance (outer/exterior) 5.1% 5.3% 5.7% 8.1%
(%ค่าการสะท้อนแสงด้านใน Reflectance (inner/interior) 4.9% 5.0% 5.5% 8.1%
(%) ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Transmission 4.5% 9.1% 16.5% 34.1%
(%) ค่าสะท้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ด้านนอก Reflectance (outer/exterior) 5.1% 5.2% 5.4% 6.2%
(%ค่าสะท้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ด้านใน Reflectance (inner/interior) 4.8% 4.9% 5.0% 6.4%
(%) ค่าการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Absorptance 90.4% 85.7% 78.1% 59.7%
(%) ค่าการส่งผ่านของรังสียูวี UV Transmittance 0.04% 0.14% 0.43% 0.00%
การแผ่รังสีความร้อนด้านนอก Emissivity (outer/exterior) 0.84 0.84 0.84 0.84
การแผ่รังสีความร้อนด้านใน Emissivity (inner/interior) 0.87 0.87 0.87 0.87
สัมประสิทธิ์การบังแดด Shading Coefficient : SC 0.39 0.42 0.48 0.61
สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ Solar Hear Gain Coefficient : SHGC  0.34 0.37 0.41 0.53
(%ค่าการลดความร้อนรวม Total Solar Energy Rejected 66% 63% 59% 47%
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน U-Value : W/m2K 5.423 5.425 5.427 5.425
ราคากลางติดตั้ง 300 บาท/ตารางฟุต
รับประกันสินค้า 8 ปี

*การทดสอบกับกระจกใสหนา 3 มม. ตามมาตรฐาน ASTM E891 ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

*ผลทดสอบตามมาตรฐาน ISO 9050

ฟิล์มนาโนเทคโนโลยีลดความร้อน

 • รุ่น Nano Ceramic เป็นฟิล์มที่เคลือบด้วยเซรามิค (Ceramic) เป็นหลัก ที่สามารถตัดคลื่นรังสีอินฟราเรดได้มากถึง 80% มีให้เลือกครบไม่ว่าจะเป็นฟิล์มดำ ฟิล์มฟ้าใส ฟิล์มเขียวใส โดยมีค่าการสะท้อนแสงต่ำในราคาที่ย่อมเยากว่ารุ่น Elegance Series
  Nano Ceramic
Product Code B-7805 B-7815 B-7835 B-7850 B-7808 B-7870
ความเข้มฟิล์ม/โทนสี 80% 60% 40% ฟ้าเข้ม ฟ้าใส เขียวใส
(%) ค่าแสงส่องผ่าน Visible Light Transmittance 3.7% 12.7% 35.5% 56.1% 71.8% 73.6%
(%) ค่าการสะท้อนแสงด้านนอก Reflectance (outer/exterior) 5.2% 5.4% 6.1% 7.0% 8.7% 8.8%
(%ค่าการสะท้อนแสงด้านใน Reflectance (inner/interior) 5.3% 5.4% 6.1% 6.8 8.7% 8.8%
(%) ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Transmission 11.3% 16.6% 24.4% 30.5% 39.7% 44.6%
(%) ค่าสะท้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ด้านนอก Reflectance (outer/exterior) 5.2% 5.5% 5.6% 6.0% 6.7% 6.9%
(%ค่าสะท้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ด้านใน Reflectance (inner/interior) 5.4% 5.5% 5.7% 5.6% 6.8% 6.9%
(%) ค่าการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Absorptance 83.5% 77.9% 70.0% 63.5% 53.6% 48.5%
(%) ค่าการส่งผ่านของรังสียูวี UV Transmittance 0.23% 0.46% 0.89% 0.47% 0.74% 0.06%
การแผ่รังสีความร้อนด้านนอก Emissivity (outer/exterior) 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
การแผ่รังสีความร้อนด้านใน Emissivity (inner/interior) 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
สัมประสิทธิ์การบังแดด Shading Coefficient : SC 0.44 0.47 0.54 0.58 0.65 0.69
สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ SHGC  0.38 0.41 0.47 0.51 0.57 0.60
(%ค่าการลดความร้อนรวม Total Solar Energy Rejected 62% 59% 53% 49% 43% 40%
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน U-Value : W/m2K 5.408 5.385 5.423 5.430 5.421 5.421
ราคากลางติดตั้ง 200 บาท/ตารางฟุต
รับประกันสินค้า 8 ปี

*การทดสอบกับกระจกใสหนา 3 มม. ตามมาตรฐาน ASTM E891 ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

*ผลทดสอบตามมาตรฐาน ISO 9050

ฟิล์มเคลือบโลหะลดความร้อน

 • รุ่น Premium หากจะหาฟิล์มเคลือบโลหะที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการลดความร้อนความคงทนหรือสีสันที่สวยงาม SmartTec Premium เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังหาฟิล์มลดความร้อนสูงในระดับราคาพอประมาณ
  Premium
Product Code B-405R B-420R B-435R
ความเข้มฟิล์ม/โทนสี 80% 60% 40%
(%) ค่าแสงส่องผ่าน Visible Light Transmittance 8.9% 24.2% 28.9%
(%) ค่าการสะท้อนแสงด้านนอก Reflectance (outer/exterior) 12.7% 10.9% 13.5%
(%ค่าการสะท้อนแสงด้านใน Reflectance (inner/interior) 5.0% 6.1% 7.8%
(%) ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Transmission 25.9% 36.0% 35.8%
(%) ค่าสะท้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ด้านนอก Reflectance (outer/exterior) 14.1% 12.6% 15.0%
(%ค่าสะท้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ด้านใน Reflectance (inner/interior) 14.3% 14.0% 16.2%
(%) ค่าการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Absorptance 60.0% 51.4% 49.2%
(%) ค่าการส่งผ่านของรังสียูวี UV Transmittance 0.21% 0.90% 0.58%
การแผ่รังสีความร้อนด้านนอก Emissivity (outer/exterior) 0.84 0.84 0.84
การแผ่รังสีความร้อนด้านใน Emissivity (inner/interior) 0.81 0.82 0.80
สัมประสิทธิ์การบังแดด Shading Coefficient : SC 0.51 0.59 0.58
สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ Solar Hear Gain Coefficient : SHGC  0.44 0.52 0.51
(%ค่าการลดความร้อนรวม Total Solar Energy Rejected 56% 48% 49%
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน U-Value : W/m2K 5.220 5.252 5.203
ราคากลางติดตั้ง  85 บาท/ตารางฟุต
รับประกันสินค้า 8 ปี

*ทดสอบด้วยเครื่อง OPTICAL METER โดยใช้กระจกหนา 3 มิลลิเมตร

*ทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามมาตรฐาน ASTM E891 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ฟิล์มนิรภัยลดความร้อน

 • รุ่น Guardian Ceramic ด้วยความหนาของเนื้อฟิล์มถึง 4 Mil และสูตรกาวที่เหนียวพิเศษผสมด้วยการเคลือบเซรามิค (Ceramic) จึงได้คุณสมบัติในการลดความร้อน และยึดเกาะกระจกได้เป็นอย่างดี จึงช่วยลดอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ หรือคนที่คุณรัก จากเช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ไม่มีส่วนผสมของโลหะ ไม่สะท้อนแสงมาก
  Guardian Ceramic
Product Code B-6480 B-6482 B-6483 B-6485 B-6487
ความเข้มฟิล์ม/โทนสี 80% 60% 50% 40% เขียวใส
(%) ค่าแสงส่องผ่าน Visible Light Transmittance 4.8% 19.0% 34.6% 56.4% 72.8%
(%) ค่าการสะท้อนแสงด้านนอก Reflectance (outer/exterior) 4.9% 4.6% 5.6% 6.8% 7.9%
(%ค่าการสะท้อนแสงด้านใน Reflectance (inner/interior) 5.9% 5.3% 5.7% 6.8% 7.8%
(%) ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Transmission 10.7% 20.5% 27.7% 35.4% 41.1%
(%) ค่าสะท้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ด้านนอก Reflectance (outer/exterior) 5.0% 4.8% 5.5% 6.0% 6.4%
(%ค่าสะท้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ด้านใน Reflectance (inner/interior) 5.6% 5.2% 5.4% 5.8% 6.1%
(%) ค่าการดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Absorptance 84.3% 74.7% 66.8% 58.6% 52.5%
(%) ค่าการส่งผ่านของรังสียูวี UV Transmittance 0.03% 0.12% 0.28% 0.55% 0.16%
การแผ่รังสีความร้อนด้านนอก Emissivity (outer/exterior) 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
การแผ่รังสีความร้อนด้านใน Emissivity (inner/interior) 0.88 0.88 0.89 0.89 0.86
สัมประสิทธิ์การบังแดด Shading Coefficient : SC 0.43 0.51 0.56 0.62 0.66
สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ : SHGC 0.38 0.45 0.49 0.54 0.58
(%ค่าการลดความร้อนรวม Total Solar Energy Rejected 62% 55% 51% 46% 42%
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน U-Value : W/m2K 5.403 5.478 5.461 5.462 5.457
ราคากลางติดตั้ง 250 บาท/ตารางฟุต
รับประกันสินค้า 8 ปี

*ทดสอบด้วยเครื่อง OPTICAL METER โดยใช้กระจกหนา 3 มิลลิเมตร

*ทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามมาตรฐาน ASTM E891 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ฟิล์มนิรภัย

 • รุ่น Guardian ด้วยความหนาของเนื้อฟิล์ม 2 Mil , 4 Mil หรือ 8 Mil และผสมกับสูตรกาวที่เหนียวพิเศษทำให้ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกระจกได้เป็นอย่างดี จึงช่วยลดอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณคนที่คุณรักหรือบุคคลทั่วไปจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยมีให้เลือกหลากหลายความหนาอีกทั้งยังมีรุ่นพิเศษที่มีสารลดความร้อนในตัว
Product Code B-6020
(2 MIL)
B-6040
(4 MIL)
B-6080
(8 MIL)
คุณสมบัติทางกายภาพ ค่าความต้านแรงดึงทาแนวงยาว (ปอนด์/ตร.นิ้ว) N/A 21,302.5 19,870.1
ค่าความต้านแรงดึงทาแนวงกว้าง (ปอนด์/ตร.นิ้ว) N/A 30,602.9 28,427.4
ค่าความต้านแรงยืดที่จุดขาดทางแนวยาว (%) N/A 130.9 128.2
ค่าความต้านแรงยืดที่จุดขาดทางแนวกว้าง (%) N/A 75.5 84.6
ค่าความต้านแรงดึงฉีกขาดทางแนวยาว (%) N/A 146.1 264.1
ค่าความต้านแรงดึงฉีกขาดทางแนวกว้าง (%) N/A 159.7 250.4
คุณลักษณะเฉพาะของ

   สินค้าทางด้านแสง
(%) ค่าแสงส่องผ่าน Visible Light Transmittance N/A 86.3% 84.5%
(%) ค่าการสะท้อนแสง (Visible light reflactance) N/A 9.6% 10.1%
(%) ค่าการส่งผ่านของรังสียูวี UV Transmittance N/A 26.2% 18.6%
                                      ราคากลางติดตั้ง (บาท/ตารางฟุต) 120 150 200
                                                      รับประกันสินค้า 8 ปี

*ทดสอบด้วยเครื่อง OPTICAL METER โดยใช้กระจกหนา 3 มิลลิเมตร

*ทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามมาตรฐาน ASTM E891 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • รุ่น Imagine จากความตั้งใจและพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง สมาร์ทเทคฟิล์มยังมีฟิล์มสำหรับตกแต่งภายในให้คุณได้สร้างสันความสวยงามตามจินตนาการ

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานติดตั้งฟิล์มอาคาร
 

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้สินค้า และบริการจากเรา

นอกจากการมีสินค้าให้เลือกหลากหลายตามความต้องการและคุณภาพของสินค้าที่เหมาะสมกับราคาแล้ว สมาร์ทเทคฟิล์มยังมีการติดตั้งจากทีมงานที่ได้มาตรฐาน จนได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไปเช่น

 

ความคุ้มค่าที่ได้รับหลังจากติดตั้งฟิล์มอาคารและที่พักอาศัย Smart Tec

 1. ลดความร้อนได้สูงกว่า

  โดยฟิล์มกรองแสงกันความร้อนสมาร์ทเทคได้ให้ความสำคัญในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดความร้อนจากแสงแดดได้สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ ในตลาด โดยมีรุ่นที่สะท้อนเงาและรุ่นไม่สะท้อนเงา

 2. ความคุ้มค่าด้านพลังงาน

  จากการที่ลดความร้อนจากแสงแดดได้สูง ทำให้ลดภาระในการทำความเย็นจากระบบปรับอากาศภายใน จึงมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบทำความเย็น เช่น น้ำยาแอร์หรือคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น

 3. สามารถป้องกันรังสี UV ได้เกือบ 100%

  จึงช่วยชะลอการซีดจางของวัสดุภายในและเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งผิวหนัง ฝ้าและตาต้อกระจก

 4. เพิ่มความปลอดภัย

  ด้วยโครงสร้างของฟิล์มและชั้นกาวที่มีความเหนียวเป็นพิเศษ จึงสามารถลดความรุนแรงจากอันตรายเมื่อเกิดการแตกกระจายของกระจก

 5. ให้ทัศนวิสัยที่ดีกว่า

  การติดตั้งฟิล์มกรองแสงกันความร้อนสมาร์ทเทค ไม่บดบังทัศนวิสัยภายนอกอาคารบ้านเรือน ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในรู้สึกโปร่งโล่งสบายและยังเป็นการใช้ความสว่างจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟได้อีกทางหนึ่ง

 6. ช่วยลดแสงจ้า

  ทำให้รู้สึกสบายตา ลดความเครียดของดวงตา

 7. ทดสอบได้

  โดยท่านสามารถทดสอบถึงคุณสมบัติในการลดความร้อนจากเครื่อง Optical Meter และสามารถทดสอบสีเมื่อเปรียบเทียบกับสีของอาคารและที่พักอาศัยได้ที่หน้าเว็บไซด์ Click เพื่อความสวยงามหลังติดตั้ง

 8. ราคาไม่สูง

  เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด

 9. พิสูจน์ได้

  โดยมีเอกสารยืนยันถึงคุณภาพสินค้าที่ทดสอบและออกให้โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ข้อแนะนำในการเลือกสินค้า

 • Building Films

  คือฟิล์มที่ออกแบบมาเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เป็นการประหยัดพลังงานโดยตรง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ลักษณะการใช้งานจะเป็นอย่างไร ลักษณะการใช้งานของลูกค้าโดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ลักษณะสำคัญๆ ได้แก่

  • ลักษณะฟิล์มใส เหมาะสำหรับ โชว์รูม-ห้าง-ร้าน ที่ต้องการโชว์บรรยากาศ หรือสินค้าภายในแต่ต้องการลดความร้อนจากแสงแดด
  • ลักษณะฟิล์มทึบแสงไม่สะท้อนแสง(ไม่เงา) คือฟิล์มที่กรองแสงแดด จากภายนอกโดยมีค่าการสะท้อนแสงด้านนอกต่ำ
  • เหมาะสำหรับกรณีที่มีกฏหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับฟิล์มสะท้อนแสง
  • ลักษณะฟิล์มทึบแสงแบบสะท้อนแสง(เงา) เป็นฟิล์มที่ลดความร้อนได้สูงและมีให้เลือกหลากหลายความเข้ม
 • Safety Films

  • ในอาคารสูง ฟิล์มจะช่วยยึดกระจกไม่ให้หลุดร่วงลงมาทำอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
  • ในอาคาร, ที่พักอาศัย เศษกระจกอาจทำอันตรายกับคนที่คุณรักได้
  การติดฟิล์มนิรภัยยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับคือ
  • ในฟิล์มนิรภัยบางรุ่นมีการเคลือบสารต่างๆ ที่ช่วยในการลดความร้อนจากแสงแดดอยู่ด้วย
  • ฟิล์มนิรภัยบางรุ่นสามารถติดตั้งแทนเหล็กดัด เพื่อป้องกันการโจรกรรมและเพื่อความสวยงามได้ (ความหนาที่แนะนำตั้งแต่ 8 Mil ขึ้นไป)
  • ฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเลตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก
  • ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร, ที่พักอาศัย
  • ในระดับที่มีความหนาของเนื้อฟิล์มมากๆ จะสามารถใช้ป้องกันภัยจากกระสุนปืนหรือระเบิดรวมถึงการป้องกันการโจรกรรมได้
 • Decorative Films

  ฟิล์มสามารถติดตั้งเป็นลวดลายต่างๆ เพื่อความสวยงามรวมถึงประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นการลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต หรือการสร้างความเป็นส่วนตัว (ดูหัวข้อฟิล์มเพื่อการตกแต่ง)

 

สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับการติดตั้งฟิล์มอาคาร

 • ฟิล์มกรองแสงส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษทางด้านการมองเห็น เช่น ในช่วงกลางวันหากเรามองจากภายนอกจะมองไม่เห็นภายในหรือเห็นแค่ลางๆ (ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มของฟิล์ม) แต่ในช่วงกลางคืนหากเปิดไฟภายในเมื่อมองจากภายนอกจะสามารถมองเห็นภายในได้ คือ ด้านที่มืดกว่าจะสามารถมองเห็นด้านที่สว่างกว่าได้
 • การติดฟิล์มนิรภัยมีส่วนช่วยให้การแตกตัวของกระจกลดน้อยลงบ้าง แต่ในกระจกบางประเภทหากติดฟิล์มที่มีสีเข้มเข้าไปหรือมีค่าการดูดกลืนความร้อนสูง จะเป็นตัวเพิ่มอันตรายการแตกของกระจกมากขึ้นเกิดจากความร้อนที่สะสมอยู่ที่ฟิล์มและกระจกนั่นเอง
 • ฟิล์มบางชนิดบางยี่ห้อเป็นฟิล์มชนิดย้อมสีหรือสีในกาว เมื่อนำไปติดที่กระจกอาคาร โดยเฉพาะด้านที่ถูกแสงแดดมากๆ จะมีการซีดจางของเนื้อฟิล์มเร็ว ควรพิจารณาก่อนในการตัดสินใจติดตั้ง

***เรายินดีให้คำปรึกษาและตรวจวัดหน้างานฟรี ทั่วประเทศ โดยทางบริษัทฯ มีเครือข่ายที่สามารถให้บริการคุณได้ครอบคลุมเกือบทั้ง 76 จังหวัด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2444-3044 หรือที่ info@smarttecfilm.com

B-7805