ทดสอบฟิล์มนิรภัย ปาหินจริงใส่กระจกหน้ารถยนต์

17,934
การทดสอบฟิล์มนิรภัย 8 Mil Clear ของสมาคมฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทย โดยมี สมาร์ทเทคฟิล์มเป็น 1 ในผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ใช้การปาหินใส่กระจกหน้ารถ ด้วยความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งสวนมาในอัตราแตกต่างกัน คือ 120กม./ชม. 100กม./ชม. 80กม./ชม. 60กม./ชม โดยใช้นักเบสบอลมืออาชีพเป็นผู้ปา