งาน 26

“สมาร์ทเทคฟิล์ม” และ “พี่บลูกี้แมน” ร่วมสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีพร้อมปล่อยตัวรถ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภายใต้ชื่อ การแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 26 "ACT Family Rally 2019" ประเภทท่องเที่ยวครอบครัว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางกรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 โดยปีนี้เน้นการเดินทางท่องเที่ยว สร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวและสัมพันธภาพที่ดีของผู้ปกครองโรงเรียนอัสชัญธนบุรี เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี่และกองทุนสมทบพิเศษ