ผู้อบรม มีทั้งหมด 116 รุ่น

รุ่นที่ 100

ส่งท้ายปี 2558 อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 100 พอดีนะครับ วันที่ 10-12 ธันวาคม 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 12 ธันวาคม 2558
จำนวนรูป 13 รูป

รุ่นที่ 99

ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 99 วันที่19-21 พฤศจิกายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 21 พฤศจิกายน 2558
จำนวนรูป 6 รูป

รุ่นที่ 98

ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 98 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 7 พฤศจิกายน 2558
จำนวนรูป 14 รูป

รุ่นที่ 97

ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 97 วันที่ 22-24 ตุลาคม 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 24 ตุลาคม 2558
จำนวนรูป 12 รูป

รุ่นที่ 96

ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 96 วันที่ 24-26 กันยายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 26 กันยายน 2558
จำนวนรูป 10 รูป

รุ่นที่ 95

ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 95 วันที่ 10-12 กันยายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 12 กันยายน 2558
จำนวนรูป 8 รูป

รุ่นที่ 94

ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 94 วันที่ 3-5 กันยายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 5 กันยายน 2558
จำนวนรูป 18 รูป

รุ่นที่ 93

ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 93 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 15 สิงหาคม 2558
จำนวนรูป 9 รูป

รุ่นที่ 92

ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 92 วันที่ 23-25 กรกฏาคม 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

วันที่จบหลักสูตร 25 กรกฎาคม 2558
จำนวนรูป 10 รูป