ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

วิธีการชำระเงิน

Share :

• โอนเงินผ่านบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาธุประดิษฐ์ บัญชีกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เลขที่บัญชี 171-3-092284


• วิธีแจ้งชำระเงิน

  1. เขียนชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ผู้โอน แล้วแฟกซ์เอกสารการโอนเงินมาที่เบอร์ 0-2806-9203
  2. หรือสแกนเอกสารการโอนเงินแจ้งทาง Email:admin@smarttecfilm.com