ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

วันนี้พี่บลูกี้แมน มาจัดโครงการสมาร์ทเทคฟิล์มใจดี จัดให้ ที่ ตลาดน้ำดอนหวาย ครับ - 17 มิถุนายน 2560

  • news-pic-254_1.jpg
  • news-pic-254_2.jpg
  • news-pic-254_3.jpg
  • news-pic-254_4.jpg
  • news-pic-254_5.jpg
  • news-pic-254_6.jpg
  • news-pic-254_7.jpg
  • news-pic-254_8.jpg
  • news-pic-254_9.jpg
วันนี้พี่บลูกี้แมน มาจัดโครงการสมาร์ทเทคฟิล์มใจดี จัดให้ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ สำหรับเด็กพิการและผู้สูงอายุ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ใครอยู่แถวๆนี้แวะมาได้นะครับ ที่ ตลาดน้ำดอนหวาย ครับ