ชื่อผลงาน : ม.มหิดล ( ศาลายา )

รหัสฟิล์มอาคาร : B-1110
สีฟิล์ม : สีขาวขุ่น

  • จุดประสงค์์ของงาน :
  • ปริมาณของงาน : 521 ตร.ม. หรือ 5609 ตร.ฟ.
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :