ชื่อผลงาน : หมู่บ้านแกรนโมนาโค

รหัสฟิล์มอาคาร : B-7996
สีฟิล์ม : ฟิล์มใส

  • จุดประสงค์์ของงาน : เนื่องจากลูกค้าต้องการฟิล์มใสลดความร้อนสูงไม่อยากให้เฟอร์นิเจอร์ซีดจาง และสามารถมองวิวจากในบ้านได้อย่างชัดเจน
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :