ชื่อผลงาน : โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่

รหัสฟิล์มอาคาร : B-7996
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน :
  • ปริมาณของงาน : 1195 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :