ชื่อผลงาน : ศูนย์บริการลูกค้าลาวเทเลคอม

รหัสฟิล์มอาคาร : B-1110
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อกั้นพื้นที่ สร้างความเป็นส่วนตัวสำหรับห้องประชุม งานนี้ลูกค้าเลือกฟิล์มฝ้า ไม่ใช้สติ๊กเกอร์ฝ้าเพราะสติ๊กเกอร์จะมีการยืดและหดตัวหลังจากการติดตั้ง ไม่เหมือนกับฟิล์มที่ไม่ยืดหรือหดตัวตอนติดตั้ง ทำให้สวยงามและอายุการใช้งานยาวนานกว่า
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :