ชื่อผลงาน : คอนโด The Crest

รหัสฟิล์มอาคาร : Sm-C 4590 N
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน : ต้องการฟิล์มกรองแสงลดความร้อนแบบไม่สะท้อนแสงภายนอก และไม่ต้องการฟิล์มที่สีมืดจนเกินไป จึงจบด้วยฟิล์ม นาโนเซรามิค รหัส Sm-C 4590 N ที่ให้แสงส่องผ่านได้กว่า 40% แต่สามารถลดรังสีอินฟาเรดได้ 90% และยังกันรังสียูวีได้ 99% จึงช่วยลดความร้อนและลดการซีดจางของเฟอร์นิเจอร์รวมถึงพื้นทางเดินได้เป็นอย่างดี
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :